Garantinis aptarnavimas | Katilaitis

Garantinis aptarnavimas

Jūs esate čia


Garantinis aptarnavimas

Garantinis remontas - tai gamintojo teikiama nemokama garantinio aptarnavimo paslauga, kuria klientas gali naudotis gamintojo nustatytą laikotarpį.

Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės: 

Tel.: +37061478833, el.paštu: katilaitis@gmail.com

Gamintojo garantinės sąlygos bei tam tikro įrengimo naudojimo instrukcijos nustato garantinio aptarnavimo sąlygas: įrangą reikia naudoti tik pagal rekomendacijas, išdėstytas įrangos naudojimo instrukcijose.

Prekės garantiniame talone yra nurodytas prekių gamintojo taikomas garantinis laikotarpis (tokiais atvejais taip pat taikoma Lietuvos Respublikos galiojančios teisės numatyta prekės kokybės garantija pagal įstatymą).

Iškviestam dėl nepateisinamos priežasties, darbuotojui atvykimo išlaidas apmoka klientas (pirkėjas) pagal atitinkamus įmonės paslaugų įkainius. Klientui atsisakius apmokėti šias išlaidas ar jų neapmokėjus per 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamos sąskaitos gavimo, garantija nutrūksta dėl atitinkamo neatsiskaitymo ir/ar sąskaitos neapmokėjimo dienos.

Pirkėjui nepasirašius prekės garaninės priežiūros taisyklių, jis neatleidžiamas nuo pareigos laikytis šiose taisyklėse nurodytų įsigyjamų prekių saugos ir eksploatavimo instrukcijų. Turimi prekės įsigyjimo dokumentai (čekis ir/arba sąskaita-faktūra) bei šios taisyklės reiškia, jog prekės pirkėjas buvo individualiai supažindintas su nurodytomis prekės saugojimo ir eksploatavimo instrukcijomis bei garantijos taisyklėmis. Žemiau pasirašydamas pirkėjas patvirtina, kad:

viso garantinės priežiūros taisyklės bei prekės saugojimo ir eksploatavimo instrukcijos, nurodymai bei reikalavimai su juo/ja aptarti indvidualiai, jos yra sąžiningos ir nepažeidžia pirkėjo kaip vartotojo teisių ir pareigų, pirkėjas jas suprato ir su jomis sutiko prieš pirkdamas prekę ir pasirašydamas šioje garantijos priežiūros knygelėje;

įsipareigoja laikytis visų šiose taisyklėse nurodytų prekės saugojimo ir eksploatavimo sąlygų;

gavo priklausantį gaminio  instrukcijų egzempliorių;

priėmė sprendimą įsigyti atitinkamą prekę tik susipažinęs su šių taisyklių ir prekės saugojimo bei eksploatavimo intrukcijų sąlygomis ir įvertinęs savo galimybes atitinkamų sąlygų laikytis.

 

Apie UAB "KATILAITIS"

UAB „Katilaitis“ yra gamintojų asociacijos TIS GROUP atstovas Pabaltijyje. Tai bendra Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonė. TIS GROUP gamintojų asociacija įkurta 1992.

SUSISIEKITE SU MUMIS